Є ЗАПИТАННЯ?
ТЕЛЕФОНУЙТЕ
+38(0412)36-02-61В основу нашої роботи покладено такі принципи: чесність, об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, професійна поведінка та конфіденційність.


Ми стараємось бути щирими та чесними в усіх професійних та ділових стосунках з Клієнтом.

Ми поважаємо конфіденційність інформації, отриманої в результаті професійних та ділових стосунків, і тому не розголошуємо таку інформацію третім сторонам без належного та спеціального дозволу, якщо немає юридичного чи професійного права розкривати її; не використовуємо цю інформацію для особистої вигоди .


 Відданість інтересам Клієнтів, чітке дотримання міжнародних стандартів аудиту та етичних стандартів професії.

 

Р.С. Кабанова

Директор ПП «АФ «Актив – плюс»

 

Аудиторські послуги

Обов’язковий аудит фінансової звітності – перевірка річної та консолідованої фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою складання незалежного висновку аудитора про її відповідність встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам веденнябухгалтерського обліку згідно із визначеною концептуальною основою. 

Добровільний (ініціативний) аудит фінансової звітності – перевірка річної фінансової звітності суб’єкта господарювання або її окремої складової з метою складання незалежного висновку аудитора про відповідність її встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам ведення бухгалтерського обліку згідно із визначеною концептуальною основою. 

Огляд фінансової звітності – проведення спеціальних аудиторських процедур з метою отримання аудитором можливості констатувати, чи привернув увагу аудитора будь – який факт, який дає підстави вважати, що фінансові звіти не складені в усіх суттєвих аспектах згідно із визначеною концептуальною основою фінансової звітності.


СУПУТНІ АУДИТУ ПОСЛУГИ 

Аудит спеціального призначення – перевірка фінансової звітності, складеної відповідно до всеохоплюючої основи бухгалтерського обліку, відмінної від Національних або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також іншої фінансової звітності (наприклад, фінансовий звіт, підготовлений для цілей оподаткування тощо). До послуг аудиту спеціального призначення відносяться послуги з аудиту окремих компонентів фінансових звітів, виконання контрактних угод тощо. 

Виконання погоджених процедур – передбачає виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені аудитором та суб’єктом господарювання, та надання аудиторського звіту про фактичні результати. 


 ІНШІ ПОСЛУГИ 

  • Судово – економічна експертиза;
  • Підготовка аналітичних консультацій та роз’яснень норм податкового законодавства;
  • Представництво інтересів замовника в фіскальних органах;
  • Представництво інтересів замовника в судах з податкових суперечок; інше.
  • Складання звітності та документації з трансфертного ціноутворення